PBA Forum 2017

České pivovary potřebují podporu exportu

 

Když jsme se v redakci rozhodli, že uspořádáme konferenci Pivo Bier Ale Forum 2017, netušili jsme, co vše se lze během necelých dvou a půl hodin na toto téma dozvědět. V šesti hlavním prezentacích se objevila nečekané množství detailních informací, sociologických dat, včetně jmenovitých příkladů a doporučení, které může využít pivovar nebo i společnost, která chce z České republiky vyvážet suroviny nebo zařízení a technologie pro výrobu piva. Účastníci ocenili nejenom vysokou odbornou úroveň přednášek, ale především skutečnost, že se seznámili s řadou konkrétních rad pro podporu exportu.

Pivo Bier Ale Forum 2017

Odborná konference na téma: Podpora exportu českého piva, surovin, zařízení a technologií pro jeho výrobu do zahraničí

Program:

úvodní slovo

Ing. Jiří Šír

náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Ministerstva zemědělství České republiky

 

Proexportní podpora Ministerstva zemědělství ČR

Ing. Karolína Bartošová, zástupkyně ředitele Odboru zahraničně obchodní spolupráce

Ministerstva zemědělství České republiky

 

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu

Pavel Bobek, zástupce ředitele Odboru ekonomické diplomacie

Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

 

Vývoj exportu období 2010 až 2016

Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka

Českého svazu pivovarů a sladoven

 

Bereme na sebe vaše rizika

Ing. Jan Dubec, ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů

Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. (EGAP) .

 

Financování projektů v oblasti zemědělství a pivovarnictví

Ing. Petr Križan, ředitel Odboru mezinárodních vztahů a komunikace

České exportní banky

 

Obaly pro export piva

Vlado Volek, ředitel

Obalového institutu, SYBA

 

Vysoce přesné stanovení obsahu alkoholu v pivu
Tomáš Muthný, manažer

společnosti Anton Paar ČR

 

Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven nastínila vývoj exportu v období let 2010 – 2016. V roce 2016 celkový výstav piva vzrostl o 1,9 %, export meziročně vzrostl o 4,5 %. Představuje ho 4,4 milionů hl, které v rámci Evropské unie putují nejčastěji na Slovensko, mimo EU do Ruska. Spotřeba piva v ČR včetně nealko a importu mírně vzrostla na 16,4 mil. Hl. Působilo u nás 6 velkých pivovarských společností, 29 samostatných pivovarů a 350 minipivovarů a restauračních pivovarů, jejichž produkce představuje zhruba 1,2 % celkové tuzemské spotřeby piva. Průměrný výstav byl přibližně 750-800 hl/rok. Vyzdvihla důležitost chráněného zeměpisného označení České pivo, které získalo 18 pivovarů a více než stovka značek. České pivo je chráněným zeměpisným označením Evropské unie, jehož účelem je zachovat dobré jméno a kvalitu piva vyráběného na území České republiky. Chráněné zeměpisné označení (CHZO) České pivo bylo zapsáno Nařízením Rady (ES) č. 1014/2008. Cílem zápisu do rejstříku je chránit tradici českého pivovarnictví, technologii výroby, kvalitu piva a předcházet vzniku napodobenin, které by se za české pivo mohly vydávat a zneužívat tak jeho jedinečných vlastností. Dále jde o to, aby nebyl za české pivo označován výrobek vyrobený v České republice netradičními metodami nebo vyrobený metodami tradičními, ale v zahraničí.

 

Pavel Bobek z Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve své prezentaci na téma ekonomické diplomacie uvedl , co představuje hlavní nástroje ekonomické diplomacie MZV. Jedná se o možnosti zajištění informací, semináře a prezentace na veletrzích. Na internetu je k dispozici unikátní nástroj pro hledání oborových příležitostí českého exportu, a to mapa globálních oborových příležitostí na adrese www.businessinfo.cz/mop. Naposled byla aktualizovaná letos v červnu. Dále zájemce najde nejzajímavější zprávy z ekonomické diplomacie v sekci „novinky z velvyslanectví“ na webu www.mzv.cz/ekonomika a na sociálních sítích. Zdůraznil význam projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPEDy), což jsou CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ AKCE ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ ČR NA PODPORU ČESKÉHO EXPORTU A PREZENTACE EXPORTÉRŮ. Průměrná výše finanční podpory na jeden projekt v roce 2017 vzrostla na 155 000 Kč a zatím bylo uskutečněno 155 projektů, například v Brazílii, Lucembursku nebo čínském Pekingu. Představil Klientské centrum pro export (KCE), což je jednotné kontaktní místo Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Poskytuje konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě (zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade). V praxi to obnáší dle charakteru požadavku řadu služeb: „Pokud má vaše firma zájem o export, bezplatně vám poradí vybraný exportní specialista, který s vámi bude v kontaktu po celou dobu zpracování vašeho požadavku, budete mít k dispozici pracovníky MZV i CzechTrade, jsou možné i konzultace s náměstky MZV a MPO.“, řekl Pavel Bobek v závěru svého vystoupení.

Karolina Bartošová z Odboru zahraničně obchodní spolupráce za Ministerstva zemědělství uvedla, jaké nabízí možnosti proexportní podpory Ministerstvo zemědělství. Obrat zahraničního obchodu s pivem z hlediska exportu z ČR dominuje, dovoz piva tvoří jen 5 % hodnoty obratu, a to z Polska a Německa. V meziročním srovnání 1. pololetí r. 2017 se stejným obdobím r. 2016 je znát pokles hodnoty vývozu o 2 %, dovozu o 5 %. Podíl exportu piva na celkovém agrárním exportu ČR v r. 2016 tvořil 3,1 %, podíl exportu piva na agrárním exportu ČR do TZ v r. 2016 byl 7,4 %. Česká republika byla v roce 2016 v pořadí 10. největším exportérem piva na světě. Důležitým rysem byl v roce 2016 pokles hodnoty vývozu celkem o 2 % (do EU 28 o 5 %) a zároveň nárůst hodnoty vývozu do neunijmích zemí o 11 %. Jsou stanoveny země, na něž se proexportní aktivity soustřeďují: : Rusko, Čína, Srbsko, Saúdská Arábie, USA, Ukrajina, Japonsko, Kazachstán, Vietnam, Libanon, Turecko, Korea, Etiopie, Chile, Nigérie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kanada, Kolumbie, Senegal, (Mexiko, Kuba). Hlavními nástroji proexportní politiky jsou především služby zemědělských diplomatů, kteří působí ve vybraných prioritních zemích, což je Čína, Srbsko, Ruská federace, Saudská Arábie, USA a do konce roku se připojí patrně i Libanon. Do konce roku 2017 proběhnou výběrová řízení na diplomaty pro Japonsko, Irán a Mexiko, a to s akreditací na Kubu. Ve dvou dalších zemích, Kazachstánu a Ukrajině působí místní odborník. K dalším aktivitám patří podnikatelské mise, oficiální účast MZe na veletrzích a výstavách v mimo země EU, podpora účasti na veletrzích a výstavách nebo projekty na podporu ekonomické diplomacie (spolupráce s MZV). Zcela konkrétní pozvánky a informace o aktuálních aktivitách lze sledovat vždy na eagri.cz

Oblasti exportního pojišťování se věnoval Ing. Jan Dubec, ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů EGAP. Exportní garanční a pojišťovací společnost působí od roku 1992. Během uplynulých 25 let pojistila dodávky zboží do zahraničí za 800 miliard Kč včetně vývozu zařízení pro pivovary, sladu, chmele a piva. Pojistné smlouvy se týkaly především zemí jako Rusko, Azerbajdžán, Turecko, ale také Slovensko a Rusko. Na rozdíl od komerčních pojišťoven se EGAP zaměřuje na podporu vývozu do tržně nepojistitelných zemí. Z pohledu klientů se označují jako rizikové. Pojistit lze dodávky již od výše 100 000 Kč. Pojistné smlouvy mohou mít jak krátkodobý, tak dlouhodobý charakter. Z úspěšných projektů Jan Dubec zmínil dodávku stáčecí linky společnosti Nate – nápojová technika do Gruzie, prodej CKT tanků ZVU strojírny také do Gruzie, vývoz chmele od společnosti Simplex na Kubu. Proti nezaplacení se pojistil Rodinný pivovar Bernard při prodeji piva do Mexika. Pojistka se týkala i vratných obalů. Společnost DIO Hradec Králové využila služeb EGAP při stavbách pivovaru v Peru, nebo Sýrii.

Financování projektů v zemědělství a pivovarnictví prostřednictvím České exportní banky představil ředitel odboru pro mezinárodní vztahy a komunikaci Petr Křižan. Působí v 80 zemích s tím, že úvěrové portfolio se týká především Ruska, Slovenska a Turecka, ale nechybí ani řada další států ze Severní i Jižní Ameriky, Asie a také Austrálie. Charakterizoval základní produkty ČEB, mezi které patří různé typy úvěrů a trade finance. Prostřednictvím České exportní banky si lze zajistit bankovní záruky, financování odběratelů i dodavatelů, ale také dokumentární služby jako avíza a kontrolu LC. Forma financování v oboru pivovarnictví při exportu do zahraničí se volí na základě vyhodnocení teritoria a bonity zahraničního odběratele. Nabízí se dvě možnosti: přímé financování odběratele nebo nepřímé prostřednictvím zahraniční banky odběratele.

Ředitel Obalového institutu SYBA Vlado Volek zaujal účastníky konference prezentací pestré škály jednocestných obalů na pivo počínaje sudy, přes lahve až po plechovky nejrůznějších velikostí. Upozornil na dynamický vývoj v oblasti obalové techniky, ale také nástrahy z hlediska ochrany přírodního prostředí v jednotlivých zemí Evropy a Asie.

Zástupce rakouské společnosti Anton Paar Tomáš Muthný popsal laboratorní zařízení pro vysoce přesné stanovení obsahu alkoholu v pivu. Precizní deklarování jeho hodnot představuje zásadní podmínku vývozu piva a nealkoholického piva do řady zemí Evropy a Asie.